فایل های دسته بندی عمران.معماری-شهرسازی - صفحه 1

تحقیق در مورد بهبود سازمان و مديريت دانش

تحقیق در مورد بهبود سازمان و مديريت دانش

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي

تحقیق در مورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد كرسي چيني

تحقیق در مورد كرسي چيني

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد تهيه آب شيرين از آب دريا

تحقیق در مورد تهيه آب شيرين از آب دريا

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل