فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

تحقیق در مورد عنصر بر

تحقیق در مورد عنصر بر

قیمت : 6,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد ترکیبات آلی Organic Compounds

تحقیق در مورد ترکیبات آلی Organic Compounds

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد ترمودینامیک

تحقیق در مورد ترمودینامیک

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد تركيبات و مخلوط هاي شيميايي

تحقیق در مورد تركيبات و مخلوط هاي شيميايي

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل